artykuł
październik 3, 2022

Stalowe klatki przeciwpożarowe.

Wymagania dotyczące schodów ewakuacynych.

Budowa wieżowców stała się powszechną praktyką, ponieważ świat zmaga się z rosnącą urbanizacją. Jednym z etapów projektowania takich obiektów jest opracowanie planów ewakuacji, które są zgodne z ustalonymi standardami bezpieczeństwa. Dzięki temu ludzie, którzy mieszkają lub pracują w wielopoziomowych budynkach, będą mogli je bezpiecznie opuścić w sytuacjach awaryjnych.

Zewnętrzne, stalowe schody przeciwpożarowe

Jednym z tych standardów jest instalacja awaryjnych schodów przeciwpożarowych w budynkach wielopiętrowych. Właściciele budynków mogą zainstalować awaryjne klatki schodowe wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Głównym zadaniem klatek awaryjnych jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji mieszkańcom budynku w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej.

Stalowe klatki schodowe są jednym z najskuteczniejszych rozwiązań umożliwiających bezpieczną ewakuację w sytuacji zagrożenia pożarowego. Jednak nie wszystkie klatki schodowe gwarantują szybkie i bezpieczne wyjście z budynku w sytuacjach awaryjnych.

Oto 7 istotnych cech awaryjnych klatek schodowych, o których musisz wiedzieć:

Przeciwpożarowa klatka schodowa powinna prowadzić na zewnątrz budynku.

Jednak nie każde wyjście, które prowadzi na zewnątrz budynku, może służyć jako awaryjne wyjście pożarowe. Na przykład, drzwi obrotowe lub przesuwne nie mogą być używane jako wyjścia pożarowe. Podobnie klatki schodowe, które prowadzą na zewnętrzne, ale zamknięte dziedzińce nie nadają się na wyjścia pożarowe.

W przypadku pożaru ludzie muszą mieć możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń. Aby ułatwić sprawną ewakuację, właściciele budynków muszą przestrzegać norm kodeksu budowlanego dotyczących schodów przeciwpożarowych.

Wolne od przeszkód

Klatki ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód, aby ułatwić szybką i bezpieczną ewakuację ludzi podczas zagrożenia pożarowego. Wszelkie przeszkody na klatkach schodowych lub w pobliżu drzwi prowadzących do klatek schodowych mogą utrudnić działania ewakuacyjne. Naraża to życie mieszkańców w przypadku pożaru.

Poręcze i oznaczenia stopni

Instalując schody ewakuacyjne, właściciele budynków muszą brać pod uwagę zarówno osoby, które potrzebują pomocy w bezpiecznym opuszczeniu obiektu, jak i osoby udzielające im pomocy. Instalacja poręczy po obu stronach schodów wyjściowych, zapewni asekurację osobom z problemami w poruszaniu się.

Krawędzie stopni na klatkach ewakuacyjnych powinny być wyróżnione przy użyciu kontrastowych kolorów, aby ograniczyć potknięcia, poślizgnięcia się i upadki podczas ewakuacji oraz ułatwić opuszczenie budynku wszystkim, w tym osobom słabo widzącym.

Podesty

Kolejną cechą charakterystyczną dla schodów ewakuacyjnych są duże podesty. Podesty to płaskie odcinki schodów, które są instalowane na każdym półpiętrze budynku. Przestrzenie te ułatwiają ewakuację osobom, które mogą mieć problemy z korzystaniem ze schodów. Podesty mogą również służyć jak schronienie dla osób, które wymagają pomocy przy opuszczeniu budynku.

Schody przeciwpożarowe wymagają czytelnego oznakowania.

Wyraźne oznakowanie i wentylacja

Drzwi prowadzące do schodów ewakuacyjnych powinny mieć wyraźne oznakowanie kierujące mieszkańców budynku do klatek ewakuacyjnych. Standardy bezpieczeństwa wymagają od właścicieli budynków zapewnienia, że takie oznakowanie jest czytelne i odpowiednio widoczne oraz umieszczone na każdym piętrze budynku. Ewakuacyjne klatki schodowe powinny być również dobrze wentylowane i oświetlone, aby zminimalizować liczbę wypadków podczas ewakuacji.

Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych

Schody przeciwpożarowe mają za zadanie pomóc ludziom wydostać się z budynku podczas pożaru. Aby ułatwić przepływ ludzi, drzwi awaryjne prowadzące do schodów przeciwpożarowych powinny otwierać się w kierunku klatki schodowej, a nie odwrotnie.

O liczbie drzwi i klatek przeciwpożarowych decyduje przede wszystkim liczba osób, które zajmują budynek. Liczba osób w budynku determinuje również minimalną szerokość klatek schodowych i drzwi wyjściowych. Budynek o dużej liczbie mieszkańców będzie miał więcej wyjść ewakuacyjnych niż ten, w którym przebywa mniej osób.

Drzwi do wyjść pożarowych muszą być łatwe do otwarcia.

Celem schodów pożarowych jest zapewnienie mieszkańcom budynku wyjścia awaryjnego w przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym drzwi prowadzące do klatek schodowych nie powinny być zamykane lub blokowane w sposób utrudniający ich otwarcie od wewnątrz.

Podsumowanie

Projekt każdego budynku musi uwzględniać plan ewakuacji dla jego mieszkańców w przypadku zagrożenia pożarowego. Właściciele budynków mają możliwość zainstalowania awaryjnych schodów przeciwpożarowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Klatki schodowe zapewniają mieszkańcom bezpieczny i szybki sposób opuszczenia budynku w przypadku pożaru. Aby właściwie spełniały swoją funkcję, klatki schodowe muszą być wykonane według określonych standardów. Jako właściciel budynku, upewnij się, że schody ewakuacyjne posiadają siedem cech omówionych powyżej.


Wszystkie posty z kategorii "Schody"

Zamów bezpłatną konsultację:

Aby wysłać wiadomość proszę zaznaczyć pole "Nie jestem robotem"

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w powyższym formularzu kontaktowym jest SK-Engineering Sławomir Kucharski z siedzibą przy al. Powstańców Wlkp 76B/4 70-110 Szczecin. Dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, polegającego na dbaniu o jakość swoich usług i komunikację. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znaleźć możecie w zakładce dotyczącej RODO.


SKE Design
Autor
SKE Design

Projektujemy i wykonujemy ścianki metalowo-szklane, drzwi przesuwne, schody stalowe, zadaszenia, meble industrialne, ogrodzenia i balustrady. Indywidualny projekt i wysoka jakość!